Persónuverndarstefna

Bryndís Óskasóttir - Hospitalityblueprint.com
Bryndís Óskarsdóttir hefur sett sér stefnu í samræmi við nýja persónuverndarlöggjöf sem kom til framkvæmdar 25. maí 2018 í Evrópu. Persónuvernd og öryggi því tengt er lykilatriði í starfsemi félagsins og hjá starfsmönnum þess. 
Ný persónuverndarstefna Bryndísar er eftirfarandi:
Almennt
  • Bryndís Óskarsdóttir leggur áherslu á öryggi persónuupplýsinga viðskiptavina.
  • Bryndís Óskarsdóttir leggur áherslu á að farið sé með allar persónuupplýsingar í samræmi við lög og reglur um persónuvernd og úrvinnslu persónuupplýsinga.
  • Bryndís Óskarsdóttir leggur áherslu á að vinnsla á persónugreinanlegum upplýsingum sé takmörkuð, að því marki að hægt sé að veita þá þjónustu sem ber að veita viðskiptavinum.
  • Bryndís Óskarsdóttir leggur áherslu á ábyrga vinnslu upplýsinga um viðskiptavini og að sú vinnsla sé unnin á ábyrgan, öruggan og löglegan hátt.
  • Bryndís Óskarsdóttir leggur áherslu á að allar upplýsingar um viðskiptavini, sem þeir láta í té eða sem Bryndís Óskarsdóttir sækir með þeirra leyfi til þriðja aðila séu eingöngu nýttar í þeim tilgangi að hægt sé að veita þeim þá þjónustu sem þeir eiga rétt á.
PERSÓNUUPPLÝSINGAR
Bryndís Óskarsdóttir safnar og varðveitir persónuupplýsingar viðskiptavina. Sem dæmi má nefna skráningar í leiki, á póstlista og aðrar upplýsingar sem viðskiptavinir veita af fúsum og frjálsum vilja. Aðeins er safnað nauðsynlegum upplýsingum um viðskiptavini í samræmi við þá þjónustu sem þeir sækja til Bryndísar Óskarsdóttur.
Bryndís Óskarsdóttir ábyrgist;
  • Að nota aðeins persónuupplýsingar í lögmætum tilgangi.
  • Að þegar deilt er persónuupplýsingum með þriðja aðila, í lögmætum tilgangi, t.d. vegna tæknilegs viðhalds eða þjónustu vegna greiðslu (hér með þriðju aðilar), skuldbindur Bryndís Óskarsdóttir  sig til að vinnsla slíkra upplýsinga takmarkist við þá þjónustu sem inna skal af hendi.
  • Að tryggja fullan trúnað þriðju aðila við vinnslu persónugreinanlegra upplýsinga.
  • Að viðskiptavinir Bryndís Óskarsdóttir séu eigendur að sínum persónuupplýsingum.
RÉTTUR HINS SKRÁÐA
Bryndís Óskarsdóttir leitast við að tryggja að réttindi hins skráða séu tryggð. Með því er meðal annars átt við rétt einstaklinga til að fá leiðrétt eða breytt upplýsingum um sig, fá afrit af þeim upplýsingum sem skráð og fá upplýsingum um sig eytt þegar þessi réttindi eiga við. Í sumum tilfellum kann að vera óheimilt að verða við beiðni um eyðingu persónuupplýsinga, t.d. þegar lagaskylda kveður á um skráningu persónuupplýsinga.
Frekari upplýsingar um rétt hins skráða hjá Bryndísi Óskarsdóttur má nálgast með því að hafa samband í tölvupóstfangið: [email protected]
TÖLFRÆÐILEGAR SAMANTEKTIR
Bryndís Óskarsdóttir  áskilur sér rétt til að útbúa ópersónugreinanlegar tölfræðilegar samantektir og aðrar afleiddar upplýsingar sem án alls vafa eru ekki persónugreinanlegar og nota sér þær í starfi sínu.
HEIMASÍÐA Bryndísar Óskarsdóttur, www.hospitalityblueprint.com
Á Heimasíðunni kannað vera að safnað tæknilegum upplýsingum um notkun, t.d. um tegund vafra, hvaða vefsíður notendur heimsækja á vefsvæðinu, heildartímann sem notendur verja á vefnum o.s.frv. Þess konar upplýsingar eru eingöngu notaðar til að bæta upplifun notenda af þjónustunni, t.d. með því að bæta hönnun þjónustunnar eða láta notendur vita af hugsanlegum tæknilegum vandamálum í búnaði þeirra. Engum persónugreinanlegum upplýsingum skal safnað saman við slíka vinnslu.
UPPLÝSINGAR TIL 3. AÐILA
Bryndís Óskarsdóttir skuldbindur sig að afhenda hvorki, né selja eða leigja persónuupplýsingar viðskiptavina Bryndís Óskarsdóttir  til þriðja aðila, nema félaginu sé það skylt samkvæmt lögum eða samkvæmt skriflegri beiðni viðskiptavinar.
BÓKHALDSGÖGN
Bókhaldsgögn Bryndís Óskarsdóttir eru vistuð í samræmi við öryggiskröfur persónuverndarlaganna og laga um færslu bókhalds og varðveislu þess. Geymsla og vistun slíkra upplýsinga miðast við lög þess efnis.
TAKMÖRKUN ÁBYRGÐAR
Að því marki sem gildandi lög heimila, ber Bryndís Óskarsdóttir  enga skaðabótaábyrgð vegna atvika sem upp kunna að koma vegna þess hvernig þjónustan er notuð eða útveguð, nema ef hægt er að rekja slík atvik til stórfeldrar/vítaverðrar vanrækslu eða misferlis af ásetningi af hálfu Bryndísar Óskarsdóttur 
Bryndís Óskarsdóttir  ber enga ábyrgð á töfum sem verða á þjónustun eða því að þjónustan virki ekki sem skyldi vegna óviðráðanlegra atvika (force majeure).
LÖG OG LÖGSAGA
Þessi persónuverndarstefna fellur undir íslensk lög. Leysa skal úr ágreiningi sem kann að rísa, eða koma upp í tengslum við persónuverndarstefnuna fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur, sé ekki er hægt að leysa úr honum á annan hátt.
BREYTINGAR
Bryndís Óskarsdóttir  áskilur sér rétt til þess að breyta og uppfæra persónuverndarstefnu þessa hvenær sem er.
TENGILIÐAUPPLÝSINGAR
Ef þú óskar eftir nánari upplýsingum varðandi persónuverndarstefnu Bryndísar Óskarsdóttur skaltu hafa samband við okkur:  Bryndís Óskarsdóttir Netfang: [email protected]
 
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.